draak

Sint  Jorisgilde  Asten


Sint Jorisgilde » Sint Jorisgilde

Het Sint Jorisgilde Asten stelt zich aan u voor

Volgens de overlevering is het gilde de oudste vereniging van Asten. De juiste datum van oprichting is niet bekend, maar het moet omstreeks 1460 zijn geweest dat het Sint Jorisgilde werd opgericht. Het is een springlevend gilde dat jaarlijks een aantal belangrijke evenementen kent. Enderzijds zijn daar evenementen ter dienstbaarheid aan het volk van Asten, anderzijds evenementen ter versterking van de broederschap van de gilde-broeders en -zusters onderling en in samenhang met de andere gilden in Peelland.

Dienstbaarheid aan het volk van Asten

Versterking van gildebroederschap