De Geschiedenis

Gilden werden onder andere opgericht ter bescherming van het dorp. De betekenis in onze tijd is anders: de broederschap onderling en iets betekenen voor de gemeenschap staan centraal. Dat het gilde oud is bewijst de koningsvogel met een merkteken uit 1541. Helaas zijn de koningsschilden pas behouden sinds 1805, toen P. van Helmond koning was. Op de koningsschilden werd meestal het beroep van de koning afgebeeld. Van de koningsschilden uit de 19e eeuw zijn de meeste afbeeldingen van landbouwers; verrassend zijn een schild van een koetsier, van een kleermaker en van een molenaar.

Aan het einde van de 19e eeuw werd het gilde slapend en ontwaakte pas in 1936 toen J. Crooymans met enkele oud-leden het weer heroprichtte. Er volgde een periode waarin het gilde weer prominent aanwezig was in de Astense gemeenschap. Aan het begin van de 21e eeuw was er weer een terugval en uiteindelijk waren er nog 5 gildebroeders over.

[URIS id=923]