De groep van Twaalf

Aan het begin van de 21e eeuw was er weer een terugval en uiteindelijk waren er nog vijf gildebroeders over. Diverse pogingen om het Sint Jorisgilde weer nieuw leven in te blazen leverden weinig op. Na initiatieven van de Gildekring Peelland kwam er in 2006 een werkgroep, die zich inzette voor revitalisering van het gilde. Deze groep bestond uit twaalf mensen.

De groep van TWAALF

 • Chris Stevens †
 • Ad van Lierop
 • Frans Boerekamps
 • Harry Span
 • Jac Knapen †
 • Henk van Moorsel
 • Wim van Horssen
 • René Martens
 • Jan Eijsbouts
 • Theo van Woerkum
 • Martien Loomans †
 • Jan Bosch

In de groep groeide zienderogen de interesse en begin 2007 was het punt bereikt, dat bestuurlijk alles goed op de rails stond. Natuurlijk was het belangrijk dat de nieuwe mensen vertrouwd raakten met de gildecultuur en op de hoogte kwamen van tradities, regels, normen en waarden om zo ook andere mensen te kunnen interesseren en te betrekken bij het Sint Jorisgilde Asten. De oude overgebleven kern van vijf gildebroeders vormde intern de belangrijkste informatiebron naast de ondersteuning vanuit de kring.