Jeugd

Vanaf de leeftijd 7 tot 8 jaar zijn jongeren welkom als jeugd-lid; als men 18 wordt gaat dit over in het volwaardige lidmaatschap. Tot dit moment hoeft er geen contributie worden betaald.

Vanaf het begin worden kinderen ( en ook ‘oudere’ jongeren ) opgenomen in het gilde, in de broederschap; zij krijgen begeleiding en ouders worden erbij betrokken. Daarnaast kan bij deskundige instructeurs een opleiding worden gevolgd in trommen en/of vendelen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. Onze jeugd-leden krijgen geen uniform maar wel bij het gilde passende kledij; zo snel mogelijk gaan ze mee als het gilde uitrukt.jeugd