Activiteiten die worden afgelast ivm het corona viris worden of ingehaald of vervallen geheel dit wordt nog door de overheid besproken en tzt met u gedeelt. 

2020:

Dinsdag 7 januari:       Nieuwjaarsbijeenkomst  (Klepel)

Vrijdag 7 februari:        Herdenking vliegtuigcrash in de Peel (75 jaar) vendelgroet

Dinsdag 18 februari:    Ledenbijeenkomst (rik- en toepavond) (Klepel)

Zaterdag 14 maart:      NL doet  https://www.nldoet.nl  (Polder)

Dinsdag 24 maart:       Algemene Ledenvergadering (Klepel)

Zondag 19 april:          Viering van het feest van Sint  Joris (Polder en Klepel)

Maandag 27 april:        Koningsdag

Zondag 3 mei:             Schietwedstrijden t.b.v. Kansplus

Maandag 4 mei:           Dodenherdenking Klepel

Zondag 17 mei:           Grote processie Ommel; vrijwillige deelname

Zaterdag 6 juni:           Derde Aastese Dorpsquiz UT GILDE DU UT

Vrijdag 10 juli:             Opening kermis Asten

Zondag 12 juli:            Vrije gildedag Sint Antonius Abt Deurne

Zondag 13 september: Kringgilde dag St. Lambertusgilde Someren-Eind

Zondag 20 september :Afsluiting seizoen met BBQ (Polder)

Dinsdag 20 oktober:    Algemene Ledenvergadering (locatie nog niet bekend)

Dinsdag 17 november: Ledenavond (Polder)

Vrijdag en zaterdag 11 en 12 december:    Spaar-mee actie bij Plus supermarkt

Schietwedstrijden en jeu de boules:

Vrienden van het Sint Jorisgilde van harte welkom!

Om de 2 weken op zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur te beginnen op

zaterdag 4 april en 18 april;

donderdag 7 mei 19.00 – 21.00 uur

zaterdag 16 mei en 30 mei;

zaterdag 13 juni  en 27 juni;

Zaterdag 22 augustus;

zaterdag 5 september;

Donderdag 17 september 19.00 – 21.00 uur

zaterdag 3 oktober  en 17 oktober (afsluiting en prijsuitreiking)