Algemene leden vergadering 22 maart 2022

ALV met nieuwe leden

Op 22 maart jl. heeft het Gilde tijdens de ALV 2 nieuwe leden verwelkomd en er werd doormiddel van bonen (dit is het stemmen met witten en bruinen bonen) besloten dat we mogen verwelkomen bij het gilde: Joshua en Rien 

Nieuwe hoofdman

Ook mag het gilde als kers op de taart onze nieuwe Hoofdman introduceren: Arno Joosten

Zijn motivatie was de start van de installatie van vader Adriaan Joosten. Hij verteld met een lach dat hij tijdens de installatie van Adriaan werd geforceerd om deel te nemen aan het Ere-Koningschap (dit is een koning of koningin die geen lid is van het gilde). Vol verbazing schoot Arno zich toen tot Ere-Koning. De tradities en normen en waarden vind hij heel bijzonder. Ook het sociaal maatschappelijke aspect vind hij een heel goed punt. ‘Samen de schouders er onder’. Hierdoor vind hij het van belang om actief deel te nemen binnen het gilde, mede door lid van de overheid.

Ere-Deken en Ere-Lid

Harry Span is al 16 jaar lid van het Gilde, als 2006 actief lid van het gilde. Heeft het gilde opnieuw leven ingeblazen. En is commandant geweest, een tijd als dubbele functie hoofdman en commandant. En is de afgelopen jaren ad-interim hoofdman geweest. De overheid is Harry enorm dankbaar voor zijn geleverde diensten als Hoofdman. En word door de vergadering benoemd als Ere-Deken van ons mooi gilde.

Cor Verhaegen

60 jaar lid van het gilde, 1980-2006 secretaris, 2003-2006 waarnemen hoofdman, koning en heeft zich vele malen ingezet. Heeft zich ook met hart ingezet voor het werven van nieuwe leden. Hij word benoemd als eerste Ere-Lid van het gilde van asten. Hij krijgt hiervoor een zilveren speld die hij op zijn pak mag aanbrengen. Cor geeft aan dat hij zijn prestatie nooit had kunnen waarmaken zonder de 5 andere mensen en de andere leden. We zijn met zijn alle het gilde: voor en door elkaar!