Cor Verhagen 50 jaar gildelid.

Gepubliceerd door: Harrie van Horik, SIRIS

2 april 2011, 19:05 — update: 4 april 2011 12:21 CEST

Op zaterdag 16 april viert het Astense Sint Jorisgilde niet alleen het jaarlijkse feest van Sint Joris, maar tegelijkertijd het gouden lidmaatschap van gildebroeder Cor Verhagen.

Vijftig jaar geleden begon Cor als jeugdig tamboertje en hij bleef lid: gildebroeder ben je voor het leven.

De verdiensten van Cor voor het Sint Jorisgilde zijn erg groot. Hij was vele jaren secretaris/schrijver en een aantal jaren secretaris en hoofdman tegelijk. Vanaf 2006 is Cor vaandeldrager. Hij kent de tradities als geen ander en vulde het secretariaat op zeer nauwkeurige wijze in. Een tweetal kringdagen werden mede door hem georganiseerd.

Voor de vele verdiensten krijgen Cor en echtgenote Betsy een receptie aangeboden op de feestdag van 18.30 tot 20.00 uur in gildehuis Cambrinus, Emmastraat 53 in Asten. Vooraf vindt een huldiging plaats door het Bestuur van Kring Peelland en de overheid van het gilde.

Zoals gebruikelijk begint de dag met een plechtige eucharistieviering, waarin de gildeheer Piet Schellens voorgaat. Na de lunch in Cambrinus wordt opgetrokken naar het schietterrein, waar een viertal nieuwe leden de eed van trouw aflegt. Natuurlijk wordt er geschoten, maar dit oneven jaar niet om het koningschap. Nadat nog een tweetal cafés bezocht zijn, begint het grote feest met de gouden jubilaris als middelpunt.

Antoon van Helmond 50 jaar gilde lid.

Op zaterdag 24 mei 2014 werd Antoon van Helmond door het Sint Jorisgilde Asten gehuldigd.

Een ‘gouden’ gildelid bij het Astense gilde is wel bijzonder, omdat acht jaar geleden er nog maar vijf gildeleden over waren. Antoon van Helmond was één van hen en mede dankzij hem kon er een herstart plaats vinden. Nu telt het gilde al weer meer dan zestig leden.

Antoon en echtgenote Annie werden door het gilde aan huis opgehaald en namen hier de traditionele gildegroet in ontvangst. Vaandrig/vendelier Léjan van Schaijk werd verrassend geassisteerd door Antoon’s zoon Hendrik, vroeger vendelier wat Antoon nog steeds is.

In gildelokaal Cambrinus werd de jubilaris gehuldigd door deken-hoofdman Harry Span, die de verdiensten van Antoon opsomde: jarenlang deken-schatbewaarder, twee keer koning, vendelier, schietmeester en bewaarder van de verenigingsgeweren. Een beroep op Antoon was nooit vergeefs. Hij ontving de bij het jubileum horende gouden speld en zijn echtgenote een fraai boeket.

Ook kringvoorzitter Henk de Hair sprak de jubilaris toe en vereerde hem met de hierbij passende kringonderscheiding. Van de aangeboden receptie maakten vele afvaardigingen van gilden van kring Peelland gebruik.