De Caert

De Caert is de naam van het huishoudelijk reglement van een gilde. Bij elke belangrijke gebeurtenis in het gilde, zal de overheid de Caert ter hand nemen om een en ander overeenkomstig de traditie zoals beschreven in de Caert, te laten plaatsvinden. Caerten zijn documenten met een eeuwenoude ontstaansgeschiedenis.

Door de voortdurend veranderende omstandigheden is de Caert nooit af. In ons gilde wordt de Caert onderhouden door:

  • Ad van Lierop – voorzitter
  • Jan Gondrie – deelnemer