In 2006 is een nieuw uniform ontworpen. De geuniformeerde leden bewaren hun uniform thuis. Er is een commissie die waakt over aanschaf van nieuwe uniformen en behoud van de aanwezigen.