Het Sint Joris gilde Asten stelt zich aan u voor

Volgens de overlevering is het gilde de oudste vereniging van Asten. De juiste datum van oprichting is niet bekend, maar het moet omstreeks 1460 zijn geweest dat het Sint Jorisgilde werd opgericht. Het is een springlevend gilde dat jaarlijks een aantal belangrijke evenementen kent. Enderzijds zijn daar evenementen ter dienstbaarheid aan het volk van Asten, anderzijds evenementen ter versterking van de broederschap van de gilde-broeders en -zusters onderling en in samenhang met de andere gilden in Peelland.

Dienstbaarheid aan het volk van Asten

 • Opluistering van Koningsdag
 • Organisatie van de activiteiten voor de Dodenherdenking
 • Opluisteren van de Hemelvaartsprocessie in Ommel, samen met andere Peellandse gilden.
 • Opening van Asten Kermis door het gilde onder leiding van gilde-beschermheer burgemeester Hubert Vos
 • Half december: organisatie van de Spaar Mee actie, in samenwerking met de Angelus-parochie en de Plus-supermarkt met als doel: honderd kerstpakketten samenstellen en bezorgen bij die gezinnen in Asten waar zo’n pakket het meest welkom is.

Versterking van gildebroederschap

 • Teerdag en schieten om de koning en de erekoning, dit vindt om de 2 jaar plaats (in de even jaren).
 • Zaterdag om de week van april tot oktober: schietwedstrijden en jeu de boules bij het gildehuis op het schietterrein. Voor de gilde-broeders, -zusters en familie. Bezoekers zijn welkom!

Ons gildehuis is mogelijk dankzij onderstaande fondsen en sponsoren:

Fondsen:

 • Coöperatiefonds Rabobank Peelland Zuid
 • Stichting DELA
 • Fonds Mr. Paul Gruyter Stichting
 • Stichting VSBfonds
 • Stichting Wit Gele Kruis Asten
 • ONA

Sponsors:

 • Belastingadviesgroep Asten
 • Cor Segers Beheer BV
 • Philipsen Elektrotechniek BV
 • Best Western Hotel Nobis