SINT JORIS HERBOREN.

Sint Joris herboren, geschiedenis herleeft;

het kwijnende gilde van Asten beleeft

een nieuwe historie, en d’ aloude glorie

der gilden komt weer aan het licht.

Vijf, zes gildebroeders, trouwe behoeders

van onze traditie hielden stug vol,

tot enkele lieden hun hulp kwamen bieden.

Nu kent men het gilde in Asten alom

met vliegende vaandels en met slaande trom.

Theo en consorten wezen de weg

naar nieuwe beleving, met moderne kleding:

naast broeders ook zusters, naast oudjes de jeugd.

Dat deed velen deugd en men startte met vreugd

en koos allemaal om het oude verhaal

van Sint Joris te maken tot ons nieuw ideaal.

Met zeventig leden herleefde ’t verleden.

Nu loopt een fier gilde in Asten alom

met vliegende vaandels en met slaande trom.

Dit gedicht is gemaakt door Piet Schellens