Gilde Sint Joris uit Asten vierde op zondag 23 april de feestdag van Sint Joris.

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:april 24, 2023
  • Berichtcategorie:Eigen Gilde

De dag begon met een H. Mis in de H. Maria Presentatiekerk in Asten waar het gilde met vliegend vaandel en slaande trom zijn intrede deed en gildeheer Sacha Steijaert voorging in de H. Mis.  

 

Na afloop zong het gilde het Jorislied bij de Joriskapel in de kerk.

 

 

Op schietterrein De Polder werd Henk van Moorsel geïnstalleerd als lid van het gilde, lid van de overheid en als nieuwe hoofdman.

Koning Robert Bankers werd geïnstalleerd als nieuwe commandant en zijn zoon Stijn ging over van jeugd lid naar volwassen lid van het gilde. Met de punt van het vaandel in de hand werd van de heren de eed van trouw afgenomen en beloofden ze plechtig om een goed gildelid te zijn en niets ten nadele van het gilde te zullen doen.

Cyril Swart werd benoemd tot ere-deken voor het vele werk dat hij sinds de heroprichting van het gilde heeft gedaan.

Er was een grote belangstelling voor de receptie voor deze heren met hun nieuwe functies.

Daarna werd er geschoten voor de Dagkoning/koningin.

29 Schutters gingen de strijd aan en bij het 117e schot schoot Henk Bankers de vogel er helemaal af en werd hiermee benoemd tot dagkoning 2023.

Hierna vertrok het gilde voor een vendelgroet aan de twee gouden echtparen Wilma en Wim Louwers en Cyril en Marie-José Swart en voor de dagkoning. De teerdag, feestdag van Sint Joris werd afgesloten met een feestavond, waarbij verbroedering hoog in het vaandel stond. Weer een dag met een gouden randje.