Koninklijke onderscheiding aan Marijke Hollestelle

Koninklijke onderscheiding aan Marijke Hollestelle

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte op maandag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan Marijke Hollestelle (72) uit Asten.

 

 Lente Lamberts

 

Marijke Hollestelle staat midden in de samenleving en zet zich al decennialang, zowel vanuit haar vroegere werkzame leven als daarbuiten, in voor de samenleving. 

Ruim 25 jaar was Marijke Hollestelle locatiemanager bij zorgcentrum Bartholomeus (later De Lisse). Zij zocht continue naar verbinding en draagvlak op alle niveaus. Tevens werden mede door haar inzet en opstelling twee nieuwbouwprojecten van zorgcentra in Asten en Someren een groot succes. Haar gehele werkzame leven zette zij zich ook in voor de positie van vrouwelijke personeelsleden en bleef zij bij hen hameren op het belang van financiële onafhankelijkheid. Haar betrokkenheid komt ook tot uiting in het feit dat zij na haar pensionering in verband met een ziektegeval werd gevraagd acuut terug te keren als interim-teamleider. Dit deed ze uiteindelijk een aantal jaar, tot volle tevredenheid van Savant, totdat ze het vele uren maken echt welletjes vond.

 

 

Van 1988 tot 1994 zat Marijke Hollestelle in het bestuur van het Waterdael College. Zij etaleerde haar passie voor met name het beroepsonderwijs en was een groot pleitbezorger voor het – bij gelijke geschiktheid – benoemen van vrouwelijke medewerkers in leidinggevende functies. Verder maakte ze zich sterk voor het realiseren van stageplaatsen en gaf ze zelf het goede voorbeeld door in Bartholomeus Asten voor de afdeling Verzorging dergelijke plaatsen te creëren. Dit was belangrijk voor de school, want hierdoor volgden er snel meerdere bedrijven en instellingen.

 

 Lente Lamberts

 

Als mede-oprichter in 1994 van Soroptimist Club Helmond-Peelland zet Marijke zich al 25 jaar in voor de bevordering van mensenrechten en positieverbetering van meisjes en vrouwen. Zij vervulde alle bestuurlijke functies, maar stak buiten de bestuurlijke taken en vaste activiteiten veel tijd in het aanbrengen van structuur, de opzet van commissies en deelname hierin als voorzitter of lid. Zij was namens de club o.a. enkele jaren programmacoördinator Werkvelden en Internationale betrekkingen en hiermee verantwoordelijk voor het op regionaal en landelijk niveau bevorderen van aandacht voor doelstellingen van het Soroptimisme. Tevens onderhield ze samen met een andere clubgenoot veel tijd vergende contacten met een Belgische zusterclub. Ook hielp ze mee aan diverse goede doelen acties. Op ondernemende wijze, met hard werken en hart voor de zaak heeft Marijke Hollestelle een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de vorming van een vitale club, die tot op de dag van vandaag springlevend is en een verschil maakt op het gebied van vrouwenemancipatie.

 

 Lente Lamberts

 

Vanaf 2006 is Marijke Hollestelle lid van het Sint Joris Gilde uit Asten. Zij leidt de commissie ‘Lief en leed’ en de archiefcommissie. Dit laatste vroeg vooral bij de verhuizing een aantal jaar geleden erg veel tijd. Tevens is ze lid van de werkgroep ’Leden koken voor leden’, is ze één van de twee zilvermeesters en bovendien actief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse gildemissen. Men ziet haar als een ‘leidend en bovenmatig actief’ lid en zorgvuldig werken met respect voor iedereen zit volgens het gilde in uw karakter.

 

 Lente Lamberts

 

Haar liefde voor de natuur uitte zich mede doordat Marijke in 2008 vrijwilliger werd bij IVN-afdeling Asten-Someren. Als schoolgids begeleidt zij met veel toewijding en enthousiasme natuuractiviteiten op basisscholen, zowel in de klas als in de natuur. Daarnaast werkt ze mee aan het opzetten en programmeren van schoolprojecten en is ze sinds 2018 lid van de vertrouwenscommissie.

 

 Lente Lamberts

 

Nadat ze in 2008 lid werd van Heemkundekring De Vonder werd Marijke Hollestelle binnen een jaar bestuurslid en een jaar later voorzitter, een functie die ze enkele jaren heeft vervuld. Men herinnert zich haar als iemand met de kwaliteit om structuur binnen een vereniging aan te brengen. Ook vond ze het belangrijk de verbinding met externe partijen te bevorderen.

 

 Lente Lamberts

 

Van 2009 tot 2018 was Marijke Hollestelle secretaris van de Stichting Beheer Patiëntengelden Kempenhaeghe-Providentia (PKP). Ook hier was het Marijke die zorgde voor verbinding, structuur en een prettige samenwerking tussen deze twee stichtingen. Men maakte daarnaast dankbaar gebruik van haar bestuurlijke kwaliteiten en moeiteloos speelde zij telkens in op de veranderende positie van de stichting. Het is haar verdienste dat de Rechtspraak het bestaansrecht van PKP – een louter uit vrijwilligers bestaande stichting – erkende toen men door gewijzigde rechtspraak ineens als professioneel bewindvoerderskantoor werd bestempeld. Dit vergde veel kennis en inzet.

 

 Lente Lamberts

 

Daarnaast zette zij zich als voorzitter van de Margriet Stichting jarenlang in voor fondsenwerving voor een Astense dove kunstenares en is zij vanuit de Alzheimer Stichting al jarenlang coördinator bij de Goede Doelen week. Ze werft mensen, die ze vervolgens instrueert en helpt met het tellen van het opgehaalde geld.

 

 
 

Meer nieuws

WOENSDAG 30 MAART

Koninklijke onderscheiding voor Jos Leenders

Jos Leenders (53) uit Heusden ontving op dinsdag 29 maart de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

WOENSDAG 30 MAART

Koninklijke onderscheiding voor Ellen Berkers-Coolen

Ellen Berkers-Coolen (56) uit Asten ontving op dinsdag 29 maart de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

WOENSDAG 30 MAART

Koninklijke onderscheiding voor Maarten van den Boomen

Maarten van den Boomen (64) uit Asten ontving op dinsdag 29 maart de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

WOENSDAG 30 MAART

Koninklijke onderscheiding voor Ton van Egmond

Ton van Egmond (70) uit Asten ontving op dinsdag 29 maart de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.


businessclub