In Memoriam Gildebroeder Wim Feijen

Onze gildebroeder WIM FEIJEN is overleden.

Wij ontvingen het droeve bericht dat gildebroeder Wim Feijen volkomen onverwacht is overleden. Voor ons gilde betekent dit een enorm verlies. Het gemis is groot. Wim was sinds 2008 een toegewijd lid van het Sint Jorisgilde waarvoor hij zich altijd vol overgave heeft ingezet. Hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de realisering van ons clubhuis de Polderhonk. Met veel deskundigheid en inzet heeft hij het bouwproces begeleid. Wim was ook verkeersbegeleider wanneer ons gilde naar buiten trad. Wij willen zijn echtgenote Marleen, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte en kracht toewensen dit grote verlies een plaats te geven. Wij zijn geschrokken en bedroefd. Ook wij als gildebroeders en gildezusters zullen Wim missen.

Wim is 65 jaar geworden.

Sint Jorisgilde Asten